synapse design lab.

Ryukyu Cafe Soundジャケット
Ryukyu Cafe Sound盤面

ビクターエンタテインメント株式会社

Ryukyu Cafe Sound

デザイン